Haffumani

Haffumani

Una Nunavut Qunnialiuqtunit Pivallianikhanut Timiqutingit (NFDC) ikajuqtangit manngit manikhanut, ilihautikhangit unalu qunnialiuqtunit parnaijainingit kivgaqtuijut Nunavunmi. Munarijangit tuinnarialik unalu ikajuinnaqhugillu pivallianikhanut unalu angikligutaat qunniarut, tiiviikkut, unalu aadjiliuqhimajut piksautit tuhagakharnigut maniliurahuaqtut iluani nunallaanmi. NFDC kavamaunngittut timiujut aulapkaihimajut Katimaiujunut, qaujimalluaqtangit havakhimajangit unalu aulapkaivlutik tamainnut hulidjuhiit.

Hivumuurutigijangit imaa:

  • Hakugikhilugit unalu aturaaqhimainnarlugillu nunamiunit qunnialiuqhimajut, tiiviikkut, unalu aadjiliuqhimajut piksautit tuhagakharnigut maniliurahuaqtut ilittuqhaijangit ilihautikhat angmaumajunit ajuinninhiy pivallianikhanut, ajuqiqtuihimajangit, qunnialiuqatigiiktut, unalu pinnarilluaqtangit havaarijaujut.
  • Pilimmakhaijut munariraarlugillu manngit ikajuutikhangit ikajuutikhangit qunnialiurahuarnigut angikliktirlugulu inikhangit aulapkailugillu havaangit iluani Nunavunmi.
  • Aturahuarlugit pivallianikhangit haffumani nanminiqutingit parnautigilugillu ukunanngat timiujunut inuillu inilluarvikhangit haffumani qunnialiurahuarnikkut.
  • Ilaliutilugillu qunnialiuqtangit najugaangillu ikajuutikhat, ilaliutilugillu naunaitkutaq ikajuutikhangillu.