Ilaungitunik-Nunavunmi Audjiliuktiit Ingutaakpaktunik Kuuniakgakhanik

Avaatkulimaitunik manikhaakhautikhanik hailiuyaaktut piumayauyunik talvuna audjiliuktiit ingutaakpaktunik kuuniakgakhanik talvanga hilaattanit Nunavunmi talvunakukhutik Aulaktikgutait aipani tahapkununa Nunavunmi Niuvguttigilugit Hulidjuttigilugit.

Nunavunmi Niuvguttigilugit Hulidjuttigilugit Ilihaudjutit Maligakhainik
Nunavunmi Niuvguttigilugit Hulidjuttigilugit Ilihaudjutit Uuktikhanik Aulaktikgutikhanik Atiliukvikgilugu

 

Uuktutikhanik Aulaktikgutikhanik Makpiraakgakhat Atiliuklugit Uuktutikhanik Aulaktikgutikhanik unalu Uunikluktukhaniklu:
Nunavunmi Niuvguttigilugit Hulidjuttigilugit Ilihaudjutit—Uuktuinakgialik Nunavunmi Akkikhautit Havaktum maakpiranggit
Havaakhaliuknikmun Ihuigutait Naunaitkutait

 

Ilvit aapikutikakguvit nalliak ihuigiyangnik pilutit nahuugugiihimaittumik taakulugit tapkuat NFDC ha` vaakvit.

Titikiikvia 2398
Iqaluit, NU X0A 0H0
Hivayaut. (867) 979-3012
Hivayaut Titikiiktaktuk (867) 979-3013
info@nunavutfilm.ca