Manngit

Manngit

Ilauvikhangit-Uuktuutigijangit Qunnialiuqtut Qaujimajangit Ilitturvikhaq

Una Ilauvikhangit-Uuktuutigijangit Qaujimajangit Manngit ikajuutauvluni inikhaliurutikhaat qaujihaijut havaakhaqhiuqtut qunnialiurnigut, tiiviinut qunniarnaqtut tuhagakhalaarniq mikhaagut. Qaujimaningit aallatqiingujut, haffuminngat tiliugainit qunniarvikhaq najurvikhait, aulapkailugillu iliharutikhangit aallatqiit, qunnialiurnigut katimajut, taimaittumik.


Maniliurahuarnikkut Pivallianikhanut Ilihautikhangillu

Una Maniliurahuarnikkut Pivallianikhanut Ilihautikhangit ikajuqpaktut inikhautikhangit tahapkuat qunnialiurnigut, tiiviitigut qunniarnaqtumik tuhagakhangit aulavikhangit ilihautikhangit ajuinningagut mikhaagut. Angmaumajuq maniliurahuarnikkut katudjiqatigiingnut, qunnialiuqtunut timiqutingit, avaliittunulluuniit inmi pidjarikhijuummirumavlutik ajuinningit pivallianikhanut ilautikhanullu katimajiujut, havaktunut, avaliqanngittunulluuniit, inmikkut.


Naittuugaluaqtut Qunnialiurniq Manngit

Una Naittuugaluaqtut Qunnialiurniq Manngit ikajuutauvluni inikhautikhangit puqtuhijumajangit qunnialiuqtit ilauqataugiami ikajuqtauhimajut piliriakhaq imailiuriangani:

  • Ilaliutihimalugit hamunga  $25,000, ilaliutihimalugillu akikhangit ikajuqtaujumajut ikajuutikhangit
  • Ilaliutihimalugit ikajuqtaujumajut aulapkainirnut maniliurahuaqtunut ajuittunut tunihimalugit kiuvikhangit, ajuirumaniq, ikajuutikhangillu

Ajuitpiarniq Ilaliutigijangit Pivallianikhaq

Una Ajuitpiarniq Ilaliutigijangit Pivallianikhaq Manngit ikajuutaujuq pivallianikhanut ajuitpiarnirnut ilaliutihimajuq qunnialiurniq, tiiviikkut, qunniarnaqtut tuhagakhangit. Una havaaq aturnaqhuni pingahunit ikajuutikhangit uvanngat.


Nunavut Akiliutikhat Ikajuut

Una Nunavut Akiliutikhat Ikajuut Piliriakhaq inikhautauvluni ikajuqpaktangit qunnialiuqtigut timiujunut himmauhikhangit atauttimut ilagijuummirnaqtuq akikhangit qunnialiuqtut ihuaqutingit ikajuutikhangillu niuviqhimajangit akiliqhimajangit iluani Nunavunmi. Kihimiinnaujuy angiqhimajaujut qunnialiuqtit akiliqtuihimajut avatquani $25,000 ikajuutikhangit ihuaqutikhangillu akiliqhimajaat iluani Nunavunmi angiqhimalaaqtut tukhiutigijumajangit himmauhikhangit.


Maniliurahuaqtut Tunijaujut Piliriakhaq

Una Maniliurahuaqtut Tunijaujut Piliriakhaq parnautauvluni ikajuqhimajangit inungnut avaliqanngittuq qunnialiuqti manikhautaangit ikajuutikhaq avatqulaaqtuq $5,000 amirilaaqhugit akikhangit katimavikhangit hilarjuarnut maniliurahuarnikkut, qunnialiuqatigijangit katimajut avatiqutikhangillu. Ikajuutikhangit malikhugit piliriakhaq angmaumajuq qunnialiuqti tukimuaqtittijingilluuniit havaangit niruaqtauhimajut ilitarijauvlunilu tikkuaqtauhimavluniluuniit qunnialiurniq angijaaqtumik katimajunut.


Inuktut Uqaqhimajut Manngit Aturnaqtumik Piliriakhat

Una Inuktut Uqaqhimajut Manngit Aturnaqtumik Piliriakhat/Inuktut Uqauhirnut Ikajuutikhangit Piliriakhaq ilaliutauhimajuq ikajuutikhangit qunnialiuqtunut haffumani nutaamik piliriakhat uqaqhimajunullu atuqtaaqhimajut qunnialiuqtut nalaumajangit qunnialiurniq, tiiviimi unalu qunniarnaqtuq tuhagakhangit angmaumajuq nunaqatigiingmiunut Nunavunmi Inuktut qunnialiuqtunut, niuvirumajut akiliakhangit, iliharutikhangit timiujunut qaritaujakkulluuniit.


Avvautihimajangit unipkaangit katilviuhimajuq tamainnut manngit ikajuutikhangit piliriakhat atuqtakhangit unipkaaliuqtangillu: